Vy mot Sörviken från Jons, omkr. 1920.

Till höger på bilden det stora stenröset som senare kördes ned till sjön. om man förstorar bilden kan man se dom gamla gårdarna och deras utformning vid den tiden.