Badhus och Tvättstuga.

Den 23 september 1934, antog bystämman ett förslag om att till Pensionsstyrelsen, genom Hede Kommun anhålla om ett bidrag för uppförande av ett badhus. Plats och vattenfrågan bordlades. Bestämdes att bortsätta uppförningen på entreprenad. Byamännens protokoll 16 aug. 1936 Punkt 1. Enligt anslagen kungörelse var frågan om bestämmande av tomt till badhuset, och på förslag var Gamla skolplanen och skulle om där bestämdes tomt ingå i samma avloppsledning som Kooperativa mot en inlösen av 250 kronor. Även ett nytt förslag framkom till tomt nämligen Allmänningen vid Kronojägarns. En kommitté fick förtroendet att bestämma platsen, vilket blev vid Gamla Skolan.  1947 beviljades Tvättstugeföreningen att få taga ett behov av 150 kubikfot sågat virke till sin husbyggnad. Byggnaden kom att sammanbyggas med Badhuset. På bilden ser man badhusdelen till v. och Tvättstugedelen till h., på den plats där Bagarstugan idag ligger.

Midsommarstämma 1912.

I midsommarhelgen 1912 hölls stämma, eller som det också kallades, ”Ting”, på skolplanen eller mon som det kallades, utanför Godtemplarhuset i Hedeviken. Troligen anordnat av IOGT. Att det var festligt kan man se på klädseln. En Midsommarstång var rest och en talartribun uppförd, där det också vid fototillfället står en talare. I ett byprotokoll från 7 juli 1912, beslöts att för 2 kr. inlösa majstången och att talarstolen efter åtskilliga förbättringar skulle få kvarstå på platsen.
I samma protokoll står det även nämnt att man beviljat en ersättning till Per Kaspersson för måleriarbete av Skolkammaren i den då nya skolan med 29 kr 75 öre.