Matlagnings-eller Husmorsskola.

Hushålls kurs, troligen 1915-1920 att döma av eldragningen och åldern på flickorna. På baksidan kortet står det Ingeborg Eriksson, gissningsvis kan det vara hon med kaffepannan längst fram, andra från vänster. Ingeborg var ju född år 1900, kom från Jons och blev senare gift med Oskar Westlund från Sörviken.