Per Backman, Tavlan.

Per Alfred Backman född 1891 från No:5 Tavlan. Per var gift med Ester Matilda Östling f.1899 från No:8:9. Paret byggde sig en egen bostad på en avstyckning från No 5. huset kom från 18:1 (tidigare No11).

Tummar-lag på Vikarsjön omkr. 1938-40.

 

Vad gjorde tummarna? Efter att virket huggits i skogen och körts fram till en flottningsled med häst och timmerkälkar och lagts ut i vältor på isen skulle det mätas (tummas) och märkas inför flottningen på våren. En gick uppe på vältan, med en klave mätte han medeltjockleken på virket, som han sedan ropade till prickaren, som antecknade det i sin liggare. samtidigt gick två man på var sin ände av virket och slog in ett märke, med en yxa som på ena sidan hade ett stukmärke för ändträet och på andra sidan ett stämpelmärke för ovansidan av timret eller massabiten, tre stukningar och två stämplar. Det var olika märken för sulfit (fit) och sulfat (fat), varje bolag hade egna märken. Tumningen utfördes av Tumningsföreningen, vilka tummade allt virke som skulle till Massafabriker och Sågverk. På bilden Olof (Olle) Persson Ejeros, Född 1899 i Leksand W-län, Gustaf (Gust) Taflin f. 1919,  Erik Löf f. 1920, Oskar Westlund f. 1898, Jonas Olofsson Asp d.ä. f. 1875 och Martin Halvarsson f. 1903. Olof Persson Ejeros tog sig namnet Ejeros efter flytten till Hedeviken 1929 samtidigt som han gifte sig med Brita Andersson, Folkskollärarinna i Viken. Även hon var född i Leksand, 1903.  Erik Löf  som var född i Vemdalen 1920 vars föräldrar var Elin Wilhelmina Edqvist f. Lenning från Nässjö och Erik Robert Löf från Furudal W-län. Erik kom som fosterbarn till Ingeborg och Oskar Lindberg på Konsum, han kom från Skattungbyn Dalarna 1929.