Vilda Vikarungdomar 1929.

Foto från 1929 väst i ”Halvars”. 2 st vev-gramofoner och en fiol, det skulle kanske bli dans, få damer. Stående från v. John Westlund, Oskar Pettersson, Halvar Randolf, Karl Backman. Elis Johansson, John Andersson Sandkvist, Märta Halvarsson, bakom Märta delvis skymd med fiol okänd, Märet Halvarsson (g, Eriksson), Hans Bäck, sittande, Nils Halvarsson, Per Eriksson, Elof Hallgren, Anton Eriksson, Bernhard Taflin. De 2 barnen tills vidare okända.

Urzula Erixon skriver: ”Jag undrar om det inte kan vara min farfar, Olof Eriksson (1907-1955), som är delvis dold, han som står med fiolen.
Han spelade fiol och hans bror Anton är med på fotot också.”