Familjen Anders Sundgren 1896.

Sundgrens eller som det benämns numera. Ol-Halvars, Hedeviken 5:3. Familjen samlad ute på tunet, från vänster Anders född 1852 i Oviken, Per Wilhelm* f. 1890, Olof f. 1884, Anna* Elisabet f. 1887, Brita Christina f. 1880, Emigrerade till Amerika, Hilma Matilda f. 1892 och mor Christina Olofsdotter f. 1856, död 1899. Anders Sundgren var murare, och arbetade även i tegelbruket som fanns No 7. Det är även troligt enligt vad det sägs att han var den förste som byggde på 5:3.

Anna Johansson.

Anna Elisabeth Johansson född Sundgren 1887, dotter till Anders Sundgren från Oviken och hans hustru Christina Olofsdotter från socknen, familjen arrenderade och bebyggde Hedeviken 5:3, som då benämndes Sundgrens men som senare  kom att kallas Ol Halvars. Anna var gift med med Henrik William Johansson Järv från Karl Gustafs Församling. Hon födde 7 barn, Per Alfred 1907, Olof Elis 1912, Johan Vilhelm (Ville) 1914, Oskar Henning 1917, Frans William 1920,Kerstin Margareta 1922, Irma Elvira 1926. Bilden är tagen framför det hus dom bebodde vid infarten till ”Jâns Johans”, nuvarande Hedeviken 18:1, familjen flyttade senare till det nybyggda huset, Hedeviken 11:6 som kom att kallas Johansons. I dom revyer som anordnades i Viken fram till 1950-talet var hon en flitigt anlitad ”skådespelerska”, en liten anm. bara.

 

Beda Larsson med dottern Tora.

Beda Kristina Larsson född Jonsson 1898 från Klövsjö, gm. Karl Larsson från Ortholmen, dottern Tora, gift med Olle Bergström i Råndalen. Beda och Karl  byggde sej ett hem på hamnspåret, Hedeviken 17:1.

Kristina Solsten med dottern Ingrid.

Kristina (Stina) Solsten född Jönsdotter 1898, från Klövsjö med dottern Ingrid Sylvia född 1919. Stina var gift med John (Jo) Solsten Hedeviken No 1:3, nuvarande 7:9. Ingrid blev gift med Olof (Olle) Andersson) född 1915, från Hedeviken 3:22. Ingrid och Olle blev bosatta på No 1:3. Stina dog 1960, Ingrid dog 2016.

Bröderna Sundgren -Johansson.

Söner till Anna Elisabeth Sundgren gift med Henrik Wilhelm Johansson Järv. Från vänster Johan Wilhelm (Ville) med efternamnet Johansson, född 1914, stående längst bak Per Alfred Sundgren född 1907 uä. Olof Elis Johansson f. 1912. samt sittande Oskar Henning Johansson f. 1917.

Foto Bernhard Sundberg.