Grusning av Järnvägsbank, SJ.

Grusning av järnvägsbank, Sveg-Hede banan, 1950-talet.Personerna på bilden framifrån räknat så långt man kan känna igen dom är Lars Klang från Hede, Henning Persson, Karl Larsson, Tage Larsson, Simon Persson, Kjell Revelj, Alfred Sundgren.