Matlagnings-eller Husmorsskola.

Hushålls kurs, troligen 1915-1920 att döma av eldragningen och åldern på flickorna. På baksidan kortet står det Ingeborg Eriksson, gissningsvis kan det vara hon med kaffepannan längst fram, andra från vänster. Ingeborg var ju född år 1900, kom från Jons och blev senare gift med Oskar Westlund från Sörviken.

Gustaf och Jenny Myhr.

Hans Gustaf Persson Myhr föddes i Hållan, Funäsdalen 1895, kom till Hedeviken och gifte sig med Jenny Margareta Östberg f. 1897 från Nr 6 Per Ers. Paret byggde sig ett eget hus efter att ha delat Per Ers hemmanet i två delar. Myhrs och Sundbergs.

Ungdomar från Viken.

6 unga damer från byn. Fr.vä. Gölin Bäck gift Pettersson, Olga Hallgren g. Eriksson, Helga Johansson, Anna Bäck g. Härjegård, Ester Pålsson, Ingeborg Eriksson g. Westlund.

4 Tittar på kort.

Det fanns intresse av fotografier även förut. Här är fyra damer med sådant intresse. Fr.vä. Julia Hansson, Gertrud Asp, Anna Hillbom och möjligen Karin Hedin (står det antecknat för fotot.