Bomärken i Wiken 1802.

Ett bomärke är ett skrivtecken som består av en eller flera linjer och som i huvudsak har använts som en namnteckning . ibland består bomärket av parallella linjer.eller inskurna bågar. Märkena påminner mycket om runorna. Detta kan manläsa om i Wikipedia. Vidare skriver Helena Bure Wijk: Bomärken har genom tiderna använts i stället för namnteckning. Ursprungligen användes bomärken för att märka boskap, hus och redskap men även för att underteckna viktiga avtal, t.ex. bouppteckningar m.m.