Per Backman, Tavlan.

Per Alfred Backman född 1891 från No:5 Tavlan. Per var gift med Ester Matilda Östling f.1899 från No:8:9. Paret byggde sig en egen bostad på en avstyckning från No 5. huset kom från 18:1 (tidigare No11).