Ingrid och Halvar Svensson.

Ingrid född 1919 död 1941, Halvar f. 1917 d. 1988. Barn till Kristina, f. Vestin och Kristian Svensson,f. i Tännäs. Ingrid fick en dotter, Gunnel, f. 1940 Fader var Karl Solsten. Halvar blev gift med Vera Solsten och fick en dotter, Anita.

Vägbygge Hedeviken-Hede.

På 1930-talet, under arbetslösheten ordnade Arbetskomissionen (AK) med beredskapsarbeten runt om i Landet, där var vägbyggen en stor del av arbetstillfällena. På många ställen kallas just dom här vägarna för AK-vägar. Här är en bild från ombyggnaden av Viken-Hede-vägen, som ni ser har skottkärrorna bytts mot tippvagnar på räls, som var en bra hjälp om det var lite medlut. På bilden från omkring senare hälften av 1930-talet, Johan Andersson Sandkvist, Olle Westlund och Henning Persson, alla bosatta i Hedeviken.

Stenhuggare vid Vikarsjön.

Henrik William Johansson Järv med sönerna Elis Ville och Henning arbetade länge som stenhuggare och ofta  utefter stränderna av Vikarsjön, stenblocken användes till brobyggen, husgrunder, vägtrummor, grindstolpar mm. I Hedeviken bodde under ”Rallartiden” stenhuggare från Bohuslän. Om man går utefter Järnvägsvallen kan man se deras verk, brovalv, ett exempel är järnvägsbron över Vitån, och trummor för bäckar och diken, vilka fina arbeten dom gjorde. På bilderna syns familjen Johansson i arbetstagen, på den ena bilden är lillflickan Irma med, hon var för övrigt den enda i familjen som tog namnet Järv.

 

Johan Halvarsson från ”Halvars”

Johan, född 1899, var son till Karolina och Halvar Jonasson. Karolina från Sveg och Halvar från Hede bodde till att börja med uppe i Lill-Mora på No 9, men flyttade redan 1914 med hus och allt till det som kom att kallas ”Halvars” tillhörande No 1. Flytten kom sig av att järnvägen skulle komma att dras  över deras Torp.

Familjen Anders Sundgren 1896.

Sundgrens eller som det benämns numera. Ol-Halvars, Hedeviken 5:3. Familjen samlad ute på tunet, från vänster Anders född 1852 i Oviken, Per Wilhelm* f. 1890, Olof f. 1884, Anna* Elisabet f. 1887, Brita Christina f. 1880, Emigrerade till Amerika, Hilma Matilda f. 1892 och mor Christina Olofsdotter f. 1856, död 1899. Anders Sundgren var murare, och arbetade även i tegelbruket som fanns No 7. Det är även troligt enligt vad det sägs att han var den förste som byggde på 5:3.