Hedevikens Bydokumentationsgrupp

Här kommer att ”byggas” en gemensam dokumentation av Hedeviken och Sörviken och så småningom läggas upp för intresserade.

Det är Bydokumentationsgruppens arbete som på det här sättet kommer fler till del. Nya träffar under hösten 2018 på Trosavik i Hedeviken. Välkommen med du också!