Ungdomar från Viken.

6 unga damer från byn. Fr.vä. Gölin Bäck gift Pettersson, Olga Hallgren g. Eriksson, Helga Johansson, Anna Bäck g. Härjegård, Ester Pålsson, Ingeborg Eriksson g. Westlund.