En 100-åring i förskingringen.

Greta Persson, gift Lundin föddes 1917-07-06 á Viken no 7, dotter till Anna Persson senare gift Brink, Greta gifte sej med Olof (Olle) Lundin) från Färila. Från att ha bott i Randolfs, flyttade familjen till Arboga 1945-46. Greta bor numera i Göteborg, där hon har en son.