Elisabeth Casperdotter med make och barn.

Elisabeth Casperdotter f. 1853, från Kaspers Sörviken, gift 1881 med Fredrik Christoffersson f. 1852 från Långå no 3. emigrerade till Nord Amerika 1883. Med sej hade dom äldste sonen Karl Fredrik f. 1881. Bilden bör vara tagen i Amerika.