Skolklasserna 1 och 2, 1932.

På fotot längst bak från vä. John Bäck, Kalle Asp, Linnea Mårtensson, g.Valfridsson, Kerstin Lundkvist, g. Björns, Karl Oskar Revelj, Adolf Backman. Mittraden, Maj Ring, Mildrid Östberg, g. Mårtensson, Anna Persson, g. Jonsson, Gudrun Mårdén, g. Myhr, nedre raden, Karl Viktor Larsson, Per Persson, Oskar Olsson, Tage Larsson. Lärare Anna Jönsson, g. Norman.

Skolbarn över Ljusnan 1950

När isen lagt sej på hösten och riskerade gå upp på våren (föresfâlle som man sa), Fick man eskort till skolan av sörviksbor. det här fotot från hösten, bakifrån: Per Mårtensson, Anna-Greta Olsson ( som skulle till skolbespisningen), Olle Olsson, Margit Näs, Ritva Mårtensson, Blenda Kant, Lea Torkeli, Ingrid Persson, Siv Jonasson,Marianne Östberg, Alf Östberg, Harry Näs, Ragnar Staffansson, Rut Persson, Ingvar Persson, Algot Staffansson och Hans Persson.