Familjen Anders Sundgren 1896.

Sundgrens eller som det benämns numera. Ol-Halvars, Hedeviken 5:3. Familjen samlad ute på tunet, från vänster Anders född 1852 i Oviken, Per Wilhelm* f. 1890, Olof f. 1884, Anna* Elisabet f. 1887, Brita Christina f. 1880, Emigrerade till Amerika, Hilma Matilda f. 1892 och mor Christina Olofsdotter f. 1856, död 1899. Anders Sundgren var murare, och arbetade även i tegelbruket som fanns No 7. Det är även troligt enligt vad det sägs att han var den förste som byggde på 5:3.