Kvinnoklubben på besök i Storsjö.

Damer från Viken på besök hos Karin Sahlberg i Storsjö. Fr.v. Kerstin Långström, Hilda Revelj, Karin Sahlberg,Ingeborg Halvarsson, Märet Eriksson, Agnes Westlund, Brita Eriksson, Hilda Taflin och framför sitter Erika Persson.