Anna Johansson.

Anna Elisabeth Johansson född Sundgren 1887, dotter till Anders Sundgren från Oviken och hans hustru Christina Olofsdotter från socknen, familjen arrenderade och bebyggde Hedeviken 5:3, som då benämndes Sundgrens men som senare  kom att kallas Ol Halvars. Anna var gift med med Henrik William Johansson Järv från Karl Gustafs Församling. Hon födde 7 barn, Per Alfred 1907, Olof Elis 1912, Johan Vilhelm (Ville) 1914, Oskar Henning 1917, Frans William 1920,Kerstin Margareta 1922, Irma Elvira 1926. Bilden är tagen framför det hus dom bebodde vid infarten till ”Jâns Johans”, nuvarande Hedeviken 18:1, familjen flyttade senare till det nybyggda huset, Hedeviken 11:6 som kom att kallas Johansons. I dom revyer som anordnades i Viken fram till 1950-talet var hon en flitigt anlitad ”skådespelerska”, en liten anm. bara.