Elisabeth Casperdotter med make och barn.

Elisabeth Casperdotter f. 1853, från Kaspers Sörviken, gift 1881 med Fredrik Christoffersson f. 1852 från Långå no 3. emigrerade till Nord Amerika 1883. Med sej hade dom äldste sonen Karl Fredrik f. 1881. Bilden bör vara tagen i Amerika.

En 100-åring i förskingringen.

Greta Persson, gift Lundin föddes 1917-07-06 á Viken no 7, dotter till Anna Persson senare gift Brink, Greta gifte sej med Olof (Olle) Lundin) från Färila. Från att ha bott i Randolfs, flyttade familjen till Arboga 1945-46. Greta bor numera i Göteborg, där hon har en son.