Vägbygge Hedeviken-Hede.

På 1930-talet, under arbetslösheten ordnade Arbetskomissionen (AK) med beredskapsarbeten runt om i Landet, där var vägbyggen en stor del av arbetstillfällena. På många ställen kallas just dom här vägarna för AK-vägar. Här är en bild från ombyggnaden av Viken-Hede-vägen, som ni ser har skottkärrorna bytts mot tippvagnar på räls, som var en bra hjälp om det var lite medlut. På bilden från omkring senare hälften av 1930-talet, Johan Andersson Sandkvist, Olle Westlund och Henning Persson, alla bosatta i Hedeviken.

Stenhuggare vid Vikarsjön.

Henrik William Johansson Järv med sönerna Elis Ville och Henning arbetade länge som stenhuggare och ofta  utefter stränderna av Vikarsjön, stenblocken användes till brobyggen, husgrunder, vägtrummor, grindstolpar mm. I Hedeviken bodde under ”Rallartiden” stenhuggare från Bohuslän. Om man går utefter Järnvägsvallen kan man se deras verk, brovalv, ett exempel är järnvägsbron över Vitån, och trummor för bäckar och diken, vilka fina arbeten dom gjorde. På bilderna syns familjen Johansson i arbetstagen, på den ena bilden är lillflickan Irma med, hon var för övrigt den enda i familjen som tog namnet Järv.