Blästerugn.

Blästerugn hittades av Hans Bäck och Bertil Westlund, med bara någon dags mellanrum, strax norr om byn 1975

 

Tidningsurklipp från Länstidningen.