Ungdomar i Viken omkr. 1920

Här är några ungdomar i Hedeviken omkring 1920, biden och namnen kommer från Sune Halvarsson. på bilden stående från vänster: Martin Halvarsson (d.ä.) från Ol-Halvars, Bror och Olof Halvarsson, från Halvars väst i byn, Erik Svensson från Överturingen, jobbade som knodd i Normans Affär, Holger Pålsson från Gundersen stället, eller Risbergs, Alfred Sundgren från Sundgrens,
Sittande: Olga Halvarsson från Halvars och Agnes Pålsson från Gundersen stället.