Jul i Västgrend.

Nils och Brita Persson, Väst mâ grend. Nils var född på Ortholmen 1895, död 1973, hans föräldrar var Per Johansson, född i Lillhärdal klämdes till döds av ett timmerlass i Ransjö år 1900. och Kristina Nilsdotter.
Brita Katarina Zakariasdotter Solsten född 1891, död 1980. Dotter till Zakarias Jonsson Solsten, född i Ljusnedal, och hans hustru Carin Månsdotter Skott. Nils var skogsförman anställd av Bergvik & Ala AB, vilka även var ägare till ”Västgrend” innan Nils och Brita köpte gården.

Hedevikens Bydokumentationsgrupp

Här kommer att ”byggas” en gemensam dokumentation av Hedeviken och Sörviken och så småningom läggas upp för intresserade.

Det är Bydokumentationsgruppens arbete som på det här sättet kommer fler till del. Nya träffar under hösten 2018 på Trosavik i Hedeviken. Välkommen med du också!