Einar Dahl Långå.

Einar Sigurd Dahl född 1917, son till Sigrid Eriksdotter från No 8 Jons. fotot taget från Östlings gården, på bilden kan man se gamla huset på Knektgården samt fârstâll’n (till vänster om pojkens huvud).